Creada a la fí de 1.989, TRANSPORTS GEBRE,S.L. compta amb l'experiència de tres generacions d'una família que ha dedicat la seva vida al transport de mercaderies per carretera, i amb la seva pròpia evolució en aquests més de 20 anys de serveis prestats a tot tipus de clients, ja siguin empreses o particulars, per tota la geografia espanyola i la part sud de França.

La nostra marxa comença amb D. Pere Domingo Llorens (1914-1992) que des de molt jove ja tènia contacte amb els camions com a conductor. És a l'any 1962 que passa a fundar la seva pròpia empresa denominada "Transports Llorens", d'àmbit provincial.

El segon pas ho dóna el seu fill, D. Joan Domingo Llorens (1941- ) recollint el testimoni l'any 1967. La nova empresa "Domingo Llorens" dóna un nou salt qualitatiu amb la adquisió de vehicles tràiler, aleshores escassos al mercat (anys 80), i ampliant així la cobertura de serveis a nivell nacional. Arriba a comptar amb una flota constant de 2-4 vehicles durant tota la seva existència.

Finalment, i com ja hem dit al principi, en 1989 es crea "Transports Gebre,s.l.", dirigida, fins a l'actualitat, per D. Pere Domingo Bacardit, per donar pas a un nou enfocament empresarial, tant a nivell productiu com de gestió, però sense oblidar el tracte familiar i la qualitat en el servei que des de sempre han estat el nostre distintiu.

SOBRE NOSALTRES